شعار سال
شنبه 26 خرداد 1403

"گروه ارتباط با صنعت و دانشگاه"

    مطالعه تطبیقی در کشورهای مختلف نشان می­دهد که یک سیستم آموزش در سطح ملی به ­تنهایی قادر نیست به تمام خواسته ­های آموزشی جامعه پاسخ مثبت دهد و هم سویی و هم افزایی دیگر بخش­های اجتماعی امری ضروری بنظر می­رسد. از جنبه ­ی نظری ارتباط آموزش و صنعت و مشارکت بین موسسات آموزشی و بنگاه­های اشتغال، می تواند ضمن نوآوری در برنامه های آموزشی، فرصت پویایی در آموزش مهارت شغلی را گسترش داده و بین خروجی برنامه ­ی آموزش و تقاضای بازارکار هماهنگی برقرار نماید. لذا برقراری هماهنگی بین استراتژی های ملی و انگیزه­ های شرکت­ها و سازمان­های خصوصی نقش حیاتی در آموزش ایفا می نماید.

در حال حاضر مرکز تربیت مربی به لحاظ برخورداری از امکانات پیشرفته سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و منابع انسانی خبره، به­ عنوان مهم‌ترین مرکز آموزش‌های تخصصی و مهارتی پیشرفته در کشور و یکی از متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال مولد، اشاعه فرهنگ کار در جامعه و توسعه منابع انسانی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی است. و منظور ارتباط موثر  با صنعت و دانشگاه و بهره برداری از هم افزایی ناشی از تعاملات بین سازمانی گروه ارتباط با صنعت و دانشگاه زیر نظر مستقیم ریاست محترم مرکز تشکیل گردید. و با  طراحی و تدوین استراتژی خود به منظور تحقق موارد ذیل ارتباط موثر با دانشگاه ­ها و صنایع را در اولویت برنامه ­های خود قرار داده است.

·        همگام شدن با فناوری روز

·        تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت، بازار کار

·        پاسخگویی به نیاز روزافزون نیروهای جویای کار و ارتقاء سطح علمی و مهارتی شاغلین

·        بستر سازی ارتباط موثر بخش­های آموزشی و پژوهشی مرکز با صنایع و دانشگاه­ها

·        فراهم سازی حضور مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه­ای در دوره های آموزشی صنایع و دانشگاه­ها

بر همین اساس  شرکتها و موسسات آموزشی میتوانند بر اساس مدل های همکاری ذیل با این مرکز تعامل آموزشی پژوهشی داشته باشند.

 

"مدل های همکاری"

 

 

 

شماره مستقیم :  32513307- 026

 از طریق مرکز : 32511922 -026  داخلی 413 و 237

ارتباط با صنعت و دانشگاه

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین