شعار سال
شنبه 26 خرداد 1403


 
 

آرش اخوان طبسی

رئیس مرکز تربیت مربی فنی و حرفه ای

شماره مستقیم  32533862-026

دورنگار 32505536-026

 

 

پریسا علیمردانی

معاون پژوهش و برنامه ریزی

شماره مستقیم 32534143-026

 

آیت ا... حیدری

معاون اداری و پشتیبانی

شماره مستقیم 32511912-026

 

 معاون فنی و آموزش

شماره مستقیم 32534113-026

دورنگار 

 

 

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین